Weids wonen met een dorps karakter

Project

Vastgoedontwikkeling

Hof van Engelbrecht

Kruisland

In Kruisland ontwikkelen we aan de rand van het dorp ‘Hof van Engelbrecht’; een kleinschalig woningbouwproject met zes ruime, levensloopbestendige patiowoningen (koop) en twee vrije kavels.

Informatie

Locatie

Kruisland

Noord-Brabant

Type

Woningbouw

Partners

Opdrachtgever

Architect

Ernst triple A architect

Realisatie

January

 

2019

 — 

 

Waardengedreven ontwikkelen

Op de plek van het nieuwbouwproject staat nu nog de loods van een voormalige bloemkwekerij. Deze kwekerij bevond zich vroeger in het buitengebied van Kruisland, maar maakt inmiddels deel uit van de bebouwde kom. De nieuwe semibungalows doen recht aan het dorpse karakter van Kruisland en de lokale behoefte aan levensloopbestendige woningen. De vrije kavels worden afgenomen door familieleden van de vroegere eigenaar van de bloemkwekerij.

De nieuwe bewoners lopen straks zo de uitgestrekte landerijen rondom het dorp in. Tegelijkertijd bevinden alle voorzieningen zich op loopafstand. Maar ook voor de bewoners van de bestaande woningen betekent de nieuwbouw een enorme verfraaiing van hun uitzicht.