Verbouwing en renovatie SEH Spaarne Gasthuis

Project

Bouwservice

Spaarne Gasthuis

Haarlem

Voor het Spaarne Gasthuis in Haarlem heeft Sprangers de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) intern verbouwd en uitgebreid. De SEH is een 24-uurs doorlopend proces, waarnaast de werkzaamheden werden uitgevoerd. Afstemming met de gebruiker was tijdens dit project dan ook van essentieel belang.

Informatie

Locatie

Haarlem

Noord-Holland

Type

Gezondheidszorg

Partners

Opdrachtgever

Spaarne Gasthuis, Haarlem

Architect

EGM Architecten, Dordrecht

Realisatie

May

 

2018

 — 

November

 

2018

Werkzaamheden tijdens een SEH in bedrijf

De werkzaamheden die Sprangers heeft uitgevoerd bestonden uit het leeg slopen van de ruimten en daarna weer opbouwen naar een andere indeling. Ook is een stuk bijgebouwd voor de uitbreiding. De renovatie van de SEH te Haarlem Zuid is uitgevoerd in drie fases om de afdeling in bedrijf zo min mogelijk te hinderen. Sprangers heeft 24/7 de veiligheid en continuïteit van het zorgproces op de SEH gewaarborgd. Er zijn huisregels door de opdrachtgever opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden en dient toe te passen. Ook is de aanduiding van het werkgebied van belang zodat er geen patiënten in het gebied terechtkomen.

De omvang van het project betrof circa 650 m2 renovatie en circa 175 m2 nieuwbouw. De bestaande inrichting, zoals wanden, plafonds, vloeren, interieur, installaties etc. is volledig vernieuwd vanuit casco. Sprangers heeft voor de diverse functies een compleet nieuwe indeling gerealiseerd. Functies van de SEH die zijn gerealiseerd zijn de centrale post, wachtruimte, receptie en toiletten, behandelkamers waaronder een kinder behandelkamer, acute kinderkamer en acute braincare. Ook zijn er een isolatiekamer, medicijnkamer, shockroom en gipskamer gerealiseerd. Ook zijn diverse werkkamers, spreekkamers (waaronder een kinder spreekkamer) en flexplekken opgeleverd.

Rol van Sprangers Bouwbedrijf BV

Sprangers was hoofdaannemer en integraal verantwoordelijk voor het gehele project. Uitvoering van alle bouwkundige werkzaamheden daarbij inbegrepen de E- en W-installatie die op de bestaande situatie moest worden aangesloten.