Uitgebreide nieuwbouw voor 'Het Haagsch'

Project

Bouwbedrijf

Het Haagsch

Den Haag

Voor Scholengroep Den Haag Zuid West heeft Sprangers een VMBO school gerealiseerd, evenals een sportcomplex, kinderdagverblijf en studentenwoningen aan de Roemer Visscherstraat te Den Haag. De werkzaamheden werden in 3 fases uitgevoerd: deel A (VMBO school), deel B (sportcomplex en kinderdagverblijf) en deel C (Woningen).

Informatie

Locatie

Den Haag

Zuid-Holland

Type

Onderwijs

Partners

Opdrachtgever

Scholengroep Den Haag Zuid West, Den Haag

Architect

Rienks Architecten BV, Breda

Realisatie

December

 

2011

 — 

October

 

2013

Overzichtelijk gebouw en menselijke maat

In het gekozen onderwijsconcept voor de VMBO school (deel A) ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid en flexibiliteit. Het gebouw is onderverdeeld in clusters om zodoende overzichtelijkheid en menselijke maat in het gebouw te integreren. Ruimtelijke samenhang is verkregen door de aanwezigheid van een grote mate van transparantie. Het complex is opgebouwd uit prefab beton en de gevels zijn afgewerkt met metselwerk en prefab betonnen sierelementen. Tijdens de uitvoering is het ontwerp bouwkundig en installatietechnisch (met name de luchtbehandelinginstallatie) aangepast naar het niveau “Frisse Scholen” klasse B (conform PvE Frisse Scholen september 2010). Dit houdt in dat met name de luchtbehandelinginstallatie behoorlijk is verzwaard en er meer draaiende delen in de gevels zijn toegepast.

Het sportcomplex (deel B) heeft een diversiteit aan functies, zo is er buiten de sportzaal onderdak geboden aan een kinderdagverblijf en buitensportvoorzieningen. Het complex is opgebouwd met een staalconstructie en de gevels zijn afgewerkt met metselwerk en prefab betonnen sierelementen (identiek aan de school). Het inbouwpakket van het kinderdagverblijf is volledig ingericht conform de vereiste technische specificaties. Daarbij valt te denken aan de ruimtelijke indelingen, materialisatie en technische installaties. De 36 woningen (deel C) zijn bedoeld voor huisvesting van studenten. Op de begane grond zijn bedrijfsruimtes gerealiseerd, met als functie leer- en werkbedrijf.

Rol van Sprangers

Uitvoeren van alle bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden en de rondom liggende infrastructuur, opstellen en bewaken van overall- en deeltijdschema’s.

Meer projecten