Nieuwbouwproject met zorg- en woonfuncties

Project

Bouwbedrijf

Besoyen De Pastorie

Waalwijk

Het totale project Besoyen bestaat uit 3 appartementencomplexen met als doelgroep senioren. Onder deelplan De Pastorie vallen 2 complexen. Zorgpartij Schakelring biedt in de beide complexen zorg aan. Deelplan De Pastorie bestaat voornamelijk uit zorg met ondersteunende ruimten als algemene badkamers, teamkamers, huiskamers, een behandelruimte en een activiteitenruimte.

Informatie

Locatie

Waalwijk

Noord-Brabant

Type

Mixed-use

Partners

Opdrachtgever

Casade, Waalwijk

Architect

De Twee Snoeken, Den Bosch

Realisatie

March

 

2014

 — 

April

 

2015

Project met woon- en zorgfuncties

Deelplan Besoyen 'De Pastorie' bestaat uit 2 PG-afdelingen en 48 appartementen. Het derde complex, 'De Poort' genaamd, bestaat uit 48 sociale huurappartementen. Voor de architectuur is gekozen voor sober en doelmatig met metselwerk gevels, houten kozijnen en onderhoudsarm plaatmateriaal. Binnen het project komen woon- en zorgfuncties voor. De appartementen waar vooralsnog geen zorg in wordt geboden, zijn al wel voorzien van installaties voorbereid op de zorgfunctie. Het plan is opgezet op basis van het ‘scheiden van wonen en zorg’ dat in 2013 in werking is getreden.

Het project is gelegen in herontwikkelingsgebied “Besoyen” in Waalwijk. Diverse oude gebouwen zijn voor aanvang van de bouwwerkzaamheden gesloopt en het terrein is deels gesaneerd. De twee appartementencomplexen De Pastorie zijn middels een loopbrug gekoppeld, zodat in de toekomst de zorgfunctie in het tweede gebouw uitgebreid kan worden.

Rol van Sprangers

Sprangers heeft tijdens de ontwikkeling een controlerende en adviserende rol gehad binnen de ketensamenwerking met opdrachtgever, architect, constructeur en installateur. De controle was met name gericht op uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid.

Bijzonderheden

Het project is gerealiseerd middels een ketensamenwerking waarbij ook de ontwerpende partijen budgetverantwoordelijkheid hebben gehad. Verder is het plan uitgewerkt middels een Building Information Model (BIM).

Meer projecten