Nieuwbouwproject met ecologische woningen

Project

Bouwbedrijf

Groene Mient

Den Haag

Aan de Mient in Den Haag heeft Sprangers een nieuwe, bijzondere sociale en ecologische wijk gebouwd. Voor de vereniging van toekomstige bewoners, met de naam ‘Groene Mient’, realiseerde Sprangers op een kavel van ruim 7.100m² drieëndertig woningen/appartementen. Als toekomstige bewoners hebben zij veel kunnen meedenken bij de totstandkoming van het ontwerp en zijn ze trots op het eindresultaat.

Informatie

Locatie

Den Haag

Zuid-Holland

Type

Woningbouw

Partners

Opdrachtgever

Vereniging Groene Mient, Den Haag

Architect

Architektenkombinatie Bos Hofman & Fillié Verhoeven Architecten, Den Haag

Realisatie

December

 

2015

 — 

December

 

2016

Een geheel eigen plan door inspraak van de kopers

Groene Mient is een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De 33 woningen zijn gelijk wua gevelafwerking en daar hebben de kopers in het ontwerptraject op gehad. De indeling lag in hoofdlijnen vast maar de kopers hebben veel inspraak gehad over opties, zoals erkers, verlaagde begane grondvloeren, kozijntypes etc. De kopers hebben er dus een geheel eigen plan van kunnen maken.

Duurzame en innovatieve woningen

Ook in de installaties zijn door de kopers in het voortraject keuzes gemaakt over warmteopwekking, warmteafgifte, ventilatie, etc. Dit alles maakt dat er 33 “verschillende” woningen zijn gebouwd, naar wens van de koper, die als geheel toch één uniform plan vormen. Het installatieconcept is bijzonder energiezuinig en innovatief. Het ontwerp voor dit project is gemaakt door de Architektenkombinatie Bos Hofman in samenwerking met Fillié Verhoeven Architekten. Het project is daarnaast gerealiseerd conform het FSC-keurmerk.

Rol van Sprangers

Sprangers Bouwbedrijf was hoofdaannemer voor dit project en verantwoordelijk voor de uitvoering, kwaliteit en planning. Tevens had Sprangers Bouwbedrijf een coördinerende rol over de neven-aannemer KlimaatGarant.


Meer projecten