Brede school <br>Het Samenspel

Project

Bouwbedrijf

Brede school <br>Het Samenspel

Wolphaartsdijk

In Wolphaartsdijk realiseerden we een multifunctioneel centrum waarin meerdere organisaties zijn gevestigd die zich bezighouden met opgroeiende kinderen.

Informatie

Locatie

Wolphaartsdijk

Zeeland

Type

Onderwijs

Partners

Opdrachtgever

Realisatie

 — 

2012

Verbreden maatschappelijke functie

Het gebouw biedt ruimte aan twee basisscholen, een kinderopvang met kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Ook hebben het consultatiebureau en een bibliotheek er een plek gekregen. De nieuwbouw staat op de (oude) locatie van de gesloopte Ichthusschool en is gekoppeld aan het volledig gerenoveerde gebouw van de voormalige J. Calvijnschool.