Sprangers.
Maakt het waard.

Bouwen op het fundament van een rijke geschiedenis

In 1796 sloeg oprichter Lambert Sprangers de eerste paal van ons bedrijf. Ruim twee eeuwen later kijken we, als één van de oudste bouwondernemingen van ons land, vol trots terug op een rijke bouwhistorie met duizenden gerealiseerde projecten. Tegelijkertijd richten we ons op de toekomst waarin we ons ontwikkelen van aannemer, naar bouwpartner, naar realisatiepartner.

Van aannemer, naar bouwpartner
naar realisatiepartner
Na ruim 200 jaar kijken we trots terug op onze rijke bouwhistorie, ons fundament. We bouwen voor een duurzame toekomst. Voor onze klanten en leveranciers, maar ook voor onze medewerkers en de samenleving. Sprangers weet zich nog altijd aan te passen aan de wereld om ons heen. Inmiddels zijn we met alle ontwikkelingen die we doormaken in een heuse transitie beland: van aannemer, naar bouwpartner, naar realisatiepartner voor onze opdrachtgevers en klanten.

Expertise toevoegen in het volledige bouwproces
De activiteiten van Sprangers zijn op te delen in ‘Bouwen’, ‘Ontwikkeling’ en ‘huisvestingsadvisering’. Op die manier kunnen we kennis en expertise toevoegen in het volledige bouwproces. Complexe middelgrote en grote ontwikkel- en bouwprojecten.

Meer lezen

Visie

Wij zijn een zelfstandige, onafhankelijke, ontwikkelende bouwer, die kennis en expertise in het gehele bouwproces toevoegt.

Missie

Bouwen voor een duurzame toekomst.

Verantwoordelijk

We voelen ons verantwoordelijk voor continuïteit richting onze klanten, leveranciers, medewerkers en de samenleving. We zijn verantwoordelijk voor een betrouwbaar proces, duurzame advisering en uitvoering, een reële prijs en uitstekende kwaliteit.

Veerkrachtig

Onze veerkracht geeft ons het vermogen om mee te bewegen met wat de samenleving van ons verlangt. Te veranderen op momenten dat het nodig is. Onze veerkracht zorgt er ook voor dat we in economisch mindere tijden steeds goed kunnen overleven, sterker nog, dat we een stabiel fundament blijven behouden.

Vindingrijk

We zijn creatief in het zoeken van oplossingen bij complexere projecten. Vindingrijk om bij te blijven in onze bedrijfsvoering en processen om de concurrentie voor te blijven. Daarbij dagen we onze mensen uit om nog vindingrijker te worden. En stimuleren we onze realisatiepartners in het actief meedenken in iedere fase.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Het thema van ons jaarverslag getiteld ‘Onderweg’ onderstreept de transitie van aannemer, naar bouwpartner, naar realisatiepartner.

Onze kernactiviteit blijft bouwen, dat doen we al 222 jaar met passie. In 2018 hebben we tevens volingezet op de uitbouw van onze activiteiten op gebied van ontwikkeling van vastgoed en bedrijfs-huisvesting. Zo zetten we alles op alles om waarde toe te voegen in het gehele bouwproces van onze klanten en opdrachtgevers en maken we grote stappen in onze transitie naar een organisatie die vooral waardegedreven is.

Een reis door de tijd

De oorsprong van Sprangers

De oorsprong van Sprangers

De van oorsprong van Meerle (België) afkomstige Lambertus Sprangers vestigt zich in 1796, na zijn huwelijk met de Princenhaagse Adriana Bastiaansen, als timmerman in Princenhage (Breda). Hier legt hij het fundament voor ons bedrijf.

Een ereboog voor Napoleon

Een ereboog voor Napoleon

Nederland is in Franse handen. Lambert Sprangers richt, in opdracht van het gemeentebestuur, een ereboog op ter gelegenheid van het bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan Princenhage.

Bouw- en reparatiewerk in en rondom Princenhage

Bouw- en reparatiewerk in en rondom Princenhage

Adriaan Sprangers, de opvolger van Lambertus, was een gerespecteerd burger in Princenhage. Hij pleegde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de kerk van Princenhage en bouwde o.a. de dorpsschool en het raadhuis op de markt. Het schoolhuis, gebouwd in 1864, is voor zover bekend, het oudste, nog bestaande bouwwerk dat door Sprangers is gerealiseerd.

Verhuizing van het bedrijf A.N. Sprangers naar Breda

Verhuizing van het bedrijf A.N. Sprangers naar Breda

Na 78 jaar te hebben gewerkt vanuit de Doelenstraat in Princenhage verhuist het bedrijf naar de Tramsingel vlakbij het centrum van Breda. Vanaf 1917 komen er ook steeds meer grote opdrachten op het gebied van utiliteitsbouw binnen zoals de katoenspinnerij in Tilburg, een sigarenfabriek in Roosendaal en een fabriek voor Red Band.

Sprangers bouwt verder van huis

Sprangers bouwt verder van huis

Een opvallend project is Zwembad Zuiderpark in Den Haag. Het grootste openluchtzwembad van Nederland levert helaas wel een flinke verliespost op. In de jaren '30 bouwt Sprangers voor vaste klanten als Red Band en drukkerij Van Poll Suykerbuyk te Roosendaal. Een belangrijke bron van inkomsten tijdens de crisisjaren.

Eervolle vermelding op de wereldtentoonstelling

Eervolle vermelding op de wereldtentoonstelling

Op de wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen ontvangt het ontwerp van Hubert Sprangers van het Vlinderco-paviljoen een eervolle vermelding.

Oprichting van Sprangers Bouw- en Betonbedrijf NV

Oprichting van Sprangers Bouw- en Betonbedrijf NV

In 1931 wordt de firma A.N. Sprangers omgezet naar een naamloze vennootschap, Sprangers Bouw- en Betonbedrijf NV. Kennis zit sinds de komst van Huberts jongere broer Karel in 1923 in het bedrijf. Deze neemt kennis mee van zijn vorige werkgever IGB.

Sprangers blijft uitbreiden

Sprangers blijft uitbreiden

Oprichting van de tweede NV door Sprangers: Brabo. De Brabantsche Bouw- en Grondexploitatie Maatschappij ‘Brabo’ NV. Deze vennootschap wordt later omgevormd tot het constructiebureau van Sprangers. Tijdens de oorlog liggen bouwprojecten nagenoeg stil.

Werk voor vaste klanten na de bevrijding

Werk voor vaste klanten na de bevrijding

Na de bevrijding melden vaste klanten als Red Band zich bij Sprangers voor herstelwerkzaamheden aan de fabrieken en panden als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Ook Vliegbasis Gilze-Rijen wordt hersteld door Sprangers. Er begint een tijd van wederopbouw en woningnood. Niet alleen in Brabant, maar ook in Zeeland. In 1966 opent Sprangers een vestiging in Terneuzen.

Het hoofdkantoor verhuist naar de Nijverheidssingel

Het hoofdkantoor verhuist naar de Nijverheidssingel

In 1955 verhuist Sprangers naar de overkant: de Nijverheidssingel. Het stuk grond was eerder gekocht door Gerard Philips om zijn eerste gloeilampen werkplaats te bouwen. In Eindhoven deed zich echter de kans voor om een stilgelegd bedrijfje met stoommachine op te kopen waardoor Philips zich in Eindhoven vestigde.

Aansprekende projecten met voorgespannen beton

Aansprekende projecten met voorgespannen beton

Huib en Dolf Sprangers hebben aan de Universiteit van Delft leren construeren met staal en beton. Binnen Brabo NV wordt een constructiebureau opgezet dat is gespecialiseerd in voorgespannen beton. Een goed voorbeeld is de Melkfabriek in Hilversum, een prestigieus en complex project met 4000 m2 aan schaaldaken van voorgespannen beton. Het gebouw staat inmiddels op de erfgoedlijst.

Hoofdkantoor breidt uit aan de Nijverheidssingel

Hoofdkantoor breidt uit aan de Nijverheidssingel

Omdat Sprangers het nieuwe kantoor al ontgroeide moest er worden uitgebreid. Na een hoop hobbels lukte het uiteindelijk om een stuk grond naast het toenmalige kantoor aan te kopen, een hele prestatie in het stadscentrum. Op 10 september 1971 werd het nieuwe deel én het volledig gerenoveerde ‘oude’ kantoor geopend.

Ontelbaar veel memorabele projecten

Ontelbaar veel memorabele projecten

In de jaren '70 waren er opvallend veel grote projecten in de portefeuille. De Suikerunie die is gebouwd in 1976 is daar een goed voorbeeld van. Na een strenge selectieprocedure mocht Sprangers dit nieuwe prestigieuze project gaan uitvoeren: een markant, super-de-luxe kantoor met technische snufjes, ontworpen door rijksbouwmeester W. Quist. Een project dat, mede door de opening door Prins Claus, landelijk veel publiciteit kreeg.

Economisch herstel na een aantal verliezen

Economisch herstel na een aantal verliezen

Vanaf 1982 groeide de orderportefeuille van Sprangers na een aantal flinke tegenslagen. Grote projecten rondom Roosendaal, de bouw van een voormalig filiaal van De Nederlandsche Bank in Breda en goede relaties zoals Rabobank waar maar liefst 8 kantoren in de regio voor werden gebouwd in de jaren ’80.

Een tijd van continuïteit en vernieuwing

Een tijd van continuïteit en vernieuwing

Dolf Sprangers staat in de jaren '90 als laatste van vijf generaties Sprangers aan het roer van het bedrijf. Dolf wil dat zijn kinderen zelfstandig zijn om hun eigen weg uit te stippelen. Als hij met pensioen gaat koopt hij alle aandelen van het bedrijf op om deze onder te brengen in Stichting Sprangers Jeugdfonds. Deze stichting waarborgt de continuïteit van de Sprangers bedrijven en geeft overwinst een charitatieve bestemming.

Oprichting Marthe van Rijswijck Foundation

Oprichting Marthe van Rijswijck Foundation

Voor een zorgvuldige besteding van de overwinst vanuit Stichting Sprangers Jeugdfonds aan charitatieve doelstellingen werd de Marthe van Rijswijck Foundation (MvRF) opgericht. Deze stichting richt zich op projecten die kansarme kinderen over de gehele wereld ondersteunen. De familie zet zich nog altijd in voor de stichting. Zo is René Sprangers (zoon van Lambert) secretaris-penningmeester van de MvRF, en is Thijs Sprangers (zoon van Dolf) bestuurslid van het Sprangers Jeugdfonds.

Vestigingen gericht op Randstad: Delft en Amsterdam

Vestigingen gericht op Randstad: Delft en Amsterdam

In 2009 wordt de vestiging Delft geopend in een monumentaal pand in Delft grenzend aan het Agnetapark. Vanuit dit kantoor wordt de markt in de Randstad bediend. In 2013 wordt ook een vestiging in Amsterdam geopend, tegenwoordig gevestigd aan de Elbaweg. Vanuit de vier vestigingen – Breda, Terneuzen, Delft en Amsterdam – wordt ontwikkeld en gebouwd in heel Zuid-West Nederland. De vestigingen liggen nabij de belangrijke logistieke hotspots van ons land.

Integrated Logistic Design and Construct (ILDC)

Integrated Logistic Design and Construct (ILDC)

ILDC werd opgericht om beleggers, investeerders, ontwikkelaars en eindgebruikers te voorzien van advies bij logistieke ontwikkelingen en bouwprojecten. ILDC heeft een ijzersterke kennis en netwerk ten aanzien van locaties, vastgoedoplossingen en financieringsconstructies. ILDC fungeert inmiddels onder leiding van Tom Horstink als partner voor huisvestingsvraagstukken op het gebied van bedrijfshuisvesting in de breedste zin van het woord. Van advies en integraal projectmanagement, ontwerp, engineering en turn-key realisatie tot ondersteuning bij de exploitatie.

Sprangers Vastgoedontwikkeling (SVO)

Sprangers Vastgoedontwikkeling (SVO)

De gedachte “Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt” onderstreept volgens Directeur Vastgoedontwikkeling Lars Paantjens de essentie van projectontwikkeling. Vanuit die gedachte is de afdeling SVO tot stand gekomen. Inmiddels staat er een team dat zich bezighoudt met het acquireren van kansrijke projecten, het optimaliseren en uitontwikkelen van bestaande projecten en het begeleiden van kopers van onze woningen. De duurzame missie: waardevolle projecten voor de belanghebbenden en de buurt met het oog op de omgeving en samenleving.

222-jarig bestaan wordt groots gevierd

222-jarig bestaan wordt groots gevierd

In 2018 viert Sprangers zijn 222-jarig bestaan. Bij deze bijzondere mijlpaal wordt stilgestaan met een groot evenement voor opdrachtgevers en relaties in de voormalige Koepelgevangenis in Breda. Met het voltallige personeel werd in The Boathouse in Rotterdam een feest gevierd met een spetterend optreden van Glennis Grace. Als klap op de vuurpijl is ook de huisstijl van Sprangers in een nieuw jasje gestoken.

Nieuw kantoor in Breda aan de Edisonstraat

Nieuw kantoor in Breda aan de Edisonstraat

Na 73 jaar vanuit de Nijverheidssingel te hebben gewerkt is het kantoorpand daar veel te klein geworden voor alle medewerkers in Breda. In 2018 wordt een nieuw kantoorpand in Breda aangekocht en in april 2019 verhuist de vestiging Breda vanuit het centrum van Breda naar de Edisonstraat vlakbij de noordelijke rondweg. Een toekomstbestendig kantoor van waaruit we onze klanten en opdrachtgevers nog beter kunnen bedienen.

Onze certificaten

VCA
ISO 9001
ISO 14001
FSC
Breeam
Well Gold