Primeur Sprangers - Wet kwaliteitsborging

Nieuws

Vastgoedontwikkeling
12/12/2019

Eerste proefproject in het kader van de Wkb opgestart voor het project ‘Bosvilla’s’ in Etten-Leur. Sprangers Vastgoedontwikkeling BV heeft samen met PlanGarant Nederland BV en Gemeente Etten-Leur het eerste proefproject in Nederland opgestart in het kader van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb).


Bij het proefproject wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet. Het proefproject is opgestart zodat alle partijen waardevolle praktijkervaring kunnen op doen en eventuele knelpunten in het stelsel zichtbaar worden.

Projectontwikkelaar Wesley Doorten benadrukt dit: “Deze ervaring nu al op doen zien wij als het nemen van verantwoordelijkheid om te anticiperen op de nieuwe regelgeving en klaar te zijn voor de toekomst”. Sprangers Vastgoedontwikkeling BV heeft PlanGarant aangewezen als de kwaliteitsborger. PlanGarant toetst en houdt toezicht of de ‘Bosvilla’s voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor dit project heeft de gemeente Etten-Leur dan ook niet meer getoetst aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en is daarmee de eerste gemeente die ervaring opdoet met de nieuwe spelregels van de Wkb. Wethouder De Weert zegt:  “We zijn als gemeente trots op het feit dat we voorop lopen in de ontwikkelingen rondom de Wkb en hiervoor als eerste een proefproject hebben opgestart. Met de ervaring die we hieruit opdoen zijn we nog beter voorbereid op de toekomst!”

PlanGarant heeft de laatste vijf jaar al meerdere projecten gedaan door het gehele land, maar het project ‘Bosvilla’s’ is het eerste proefproject volgens de vastgestelde ‘spelregels’ en de nieuwe Wkb. Nu het dit project van start is gegaan, zullen de waardevolle ervaringen uit de afgelopen jaren goed van pas komen. Directeur van PlanGarant Erik Schot: “Ervaring is de beste leermeester, wacht niet tot 2021 omdat deze wet ingrijpt op de gehele bedrijfsvoering”.