Sprangers bouwbedrijf

Certificering

Een perfect gebouw vereist een feilloos bouwproces. Een proces waarin niets aan het toeval wordt overgelaten. Waarin kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid geborgd zijn. Alleen op die manier kunnen we op tijd en binnen budget een kwalitatief gebouw opleveren. Ons ISO-9001-, ISO- 14001-, VCA**- en FSC-certificaat zijn noodzakelijke middelen om een bijzonder eindresultaat en tevreden klanten te bereiken. Momenteel werken wij aan onze CO2 Footprint. De milieumaat CO2 Footprint maakt inzichtelijk hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot en waar de uitstoot verlaagd kan worden. Hiermee wordt schoner werken en bouwen gestimuleerd.

Certificaat


ISO-9001-kwaliteitsmanagementcertificaat

Werken volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO-9001 houdt in dat wij onze bedrijfsprocessen op een vooraf vastgestelde en gestructureerde manier uitvoeren.

ISO-14001-milieumanagementcertificaat

Het ISO-14001 milieumanagementsysteem richt zich op het verbeteren van milieuprestaties. Het bewijs dat Sprangers Bouwbedrijf het milieu serieus neemt.

FSC

FSC-certificaat voor duurzaam hout

Het FSC-label is een keurmerk voor het gebruik van duurzaam hout, afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen. Alle handelsschakels tussen bos en bouw worden gecontroleerd.

VCA**-veiligheidscertificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. In ons ondernemingsbeleid staat het welzijn van onze medewerkers centraal.